Vorig jaar hebben wij een filmpje gemaakt over onze school.
27augustus2014
Vandaag is de eerste blauwe brief van dit schooljaar verzonden.
Welkom op de website van de Gerardusschool!


We vinden het belangrijk dat onze bezoekers zo snel mogelijk de gewenste informatie vinden. Hieronder een korte wegwijzer door onze website:

Onder het kopje Leerkrachten staat de contactinformatie van de groepsleerkrachten en alle andere betrokkenen bij onze school.

Onder het kopje Leerlingen staat informatie over de groepen, waaronder foto's. Het laatste nieuws van de leerlingenraad is hier ook terug te vinden.

Onder het kopje Ouders is alle praktische informatie over de school terug te vinden.

Onder het kopje Nieuwe Ouders is de belangrijkste informatie over het aanmelden op onze school te vinden.

Het knopje voor Ouderlogin is nog niet actief. Dat volgt in een later stadium.

Onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Voor aanvullingen en tips graag een mailtje aan gerardusschool@prodas.nl


Gerardusschool: waar ruimte is om te groeien!