Verlof aanvragen

Als je voor je kinderen kort verlof wegens bijzondere omstandigheden of vakantieverlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, dan dien je dat aan te vragen bij de directeur, Marcel Roks. Hij is de enige die bevoegd is om, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, verlof te verlenen.

Lees voor je verlof gaat aanvragen eerst de richtlijnen hieronder goed door. Vul daarna het juiste formulier in.
Je kunt de formulieren ook op school vragen bij de directie.

Na invulling het formulier s.v.p. inleveren bij de directeur. Hij beoordeelt de aanvraag, neemt hierover een beslissing, en stelt je op de hoogte van zijn besluit. 

Richtlijnen verlof Kort buitengewoon verlof Vakantieverlof buiten schoolvakantie