Wet op Privacy

Stichting Prodas gaat zorgvuldig om met de privacy van alle betrokkenen. De AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, wordt door Stichting Prodas nageleefd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan:

Uitwerking (nieuwe) privacybeleid (laatste aanpassingen en voorleggen aan GMR)

-  Opstellen privacyreglement en aanvullende protocollen

-  Verzamelen van (nieuwe) verwerkersovereenkomsten

-  Opstellen en vullen van verwerkersregisters 

Lees verder