Leef!

Leef! richt zich op het realiseren van voldoende sport- bewegings en cultuuraanbod voor alle Deurnenaren van jong tot oud. Om iedereen in Deurne en haar kerkdorpen te kunnen bereiken, zijn er een aantal sport en cultuurcoaches actief op en rondom de scholen, in de buurten, wijken en bij de verenigingen. Leef! is in november 2013 gestart door de gemeente Deurne samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, wonen, sport en cultuur.                                        

Wat we doen
Binnen Leef! organiseren we allerlei activiteiten. Onze doelstellingen daarbij zijn:

  • Stimuleren gezonde leefstijl
  • Terugdringen overgewicht
  • Kwaliteit bewegingsonderwijs
  • Bevorderen ontmoeting en participatie
  • Verbeteren van de leefomgeving
  • Vernieuwing sportaanbod
  • Versterking sportverenigingen
  • Vergroten sportparticipatie
  • Vergroten actieve cultuurdeelname
  • Impuls muziekeducatie
Naar de website van Leef!